"İçindeyken rüyalar gerçek gibidirler ama uyandığımız da bir gariplik olduğunun farkına varırız." (Başlangıç)